Nederlandse Zebravinken Club

De NZC (De Nederlandse Zebravinken club) is op 1 januari 1969 opgericht als Speciaalclub van de NBvV. Ze richten zich op het bevorderen van kennis over zebravinken, de kweek, advisering van de leden en de NBvV over b.v. standaardeisen en vraagprogramma’s.

Door het delen van het enthousiastme van de hobby wordt het houden en kweken van zebravinken alleen maar leuker. Dit komt vooral omdat je veel informatie krijgt en ziet, collega kwekers ontmoet en het leuker wordt om aan shows mee te doen. Verder ontvang je 6 x per jaar het clubblad ZEBRApad van de NZC.

Voor uitgebreidere informatie kun je beter de site van de NZC zelf bezoeken.

Het Zebravinken boek

Een uitgave van de Nederlandse Zebravinken Club door Berend Bosch, Peter Wijgerde en Francis Kriesels. Foto’s van Pieter van den Hooven en Piet Onderdelinden

De Zebravink is geschreven door een redactiecommissie, die is gevormd door vijf bekende zebravinkliefhebbers van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). In enkele hoofdstukken wordt uitgebreid aandacht besteed aan de huisvesting, de verzorging, en het tentoonstellen van zebravinken.

Verder wordt op een praktische wijze uitleg gegeven over onderwerpen als erfelijkheidsleer, pigmentsynthese en veerstructuur. Het belangrijkste deel van dit boek is beschikbaar gehouden voor de beschrijving van bijna 200 kleurslagen en voorzien van ruim 380 prachtige foto’s. Iedere kleurslag wordt uitgebreid geanalyseerd enis voorzien van een praktische kweekaanwijzing.

Hiermee mag dit boek gezien worden als een zeer waardevolle handleiding voor de selectieve-, kleur- en postuurkweek. De Zebravink zal voor een beginnende zebravinkenliefhebber een handleiding kunnen zijn voor het bereiken van de top als zebravinken kweker. Voor de topkweker kan dit boek een aanzet zijn om het ook eens met andere kleurslagen te proberen. Dit boek is een must voor elke liefhebber!


Bestel nu dit onmisbare naslagwerk voor maar
€ 44.50 incl. porto.

Volg
deze link om het boek te bestellen