NZC Friesland

Enthousiastme en samenwerken

De NZC in Friesland is vooral een enthousiaste groep liefhebbers die elkaar met raad en daad helpen bij het houden en kweken van Zebravinken. Ook worden er tusen de leden onderling regelmatig afspraken gemaakt om eens bij elkaar in de keuken te kijken en vogels uit te wisselen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat kwekers gaan samenwerken om zo sneller een beter kweekresultaat te behalen.

Wedstrijden

Elk jaar wordt er door de NZC een Friese onderlinge wedstrijd ( TT of Tentoonstelling ) gehouden wat voor veel leden het hoogtepunt van het jaar is. Tijdens deze wedstijd valt er veel te leren en zien. Naast deze District wedstrijd is er ook nog een nationale NZC wedstrijd in Druten. Naast deze NZC shows \ wedstrijden zijn er ook nog een aantal welke door de NBvV georganiseerd worden. Je hebt Locale, nationale, regionale en de bondsshow. Genoeg competitie en uitdaging voor de enthousiastelingen.

Veenendaal

De NZC organiseerd 1x per jaar een grote wedstrijdshow in Veenendaal waar de Crème de la Crème op zebravinken gebied zich verzameld. Hier kun je werkelijk ’s werelds mooiste Zebravinken bewonderen. Het is erg moeilijk om hier te ‘scoren’ aangezien het nivo onwaarschijnlijk hoog is. Toch lukt het een aantal friese kwekers om ook hier behoorlijk goed mee te doen.

Bijeenkomsten en locatie

Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden waar de hobby altijd centraal staat. Er worden bijna altijd vogels besproken welke ook daadwerkelijk live aanwezig zijn. Dit maakt deze bijeenkomsten zeer levendig en vooral erg leerzaam. Het zijn dan ook meer informele technische sessies dan formele vergaderingen.

Locatie :

ScanTriHal | Orionweg 10 | 8938AH | Leeuwarden

Bestuur Regio Friesland


Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Webmaster


Johan Zwart
Pieter van der Ploeg – interim
Mark Kooij
Frans Jelsma
Pieter van der Ploeg

U kunt contact opnemen met een van de hier onder genoemde personen (of met de NZC-Friesland in het algemeen) via het contact formulier.