Zebravinken poster

Zebravinken in vele verschijningsvormen

  • Prijs per stuk € 7,00
  • Foto’s Bart Houben.
  • Posterformaat (62 x 85cm)
  • De posters worden verzonden in een poster-koker.
  • Porto binnen Nederland € 6,95 per koker
    (passen meerdere posters in).
  • Bestellingen worden verzonden zodra het totaalbedrag op onze bankrekening staat.

Bestellen

Vul het onderstaande bestelformulier in en maak het totaalbedrag (aantal gewenste posters inclusief € 6,95 porto) over op onze bankrekening ; NL76INGB0001474507


Bestelformulier

Poster